Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, mając na względzie założenia polityki klimatycznej UE stanowiące odejście od paliw kopalnych oraz rosnące koszty funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego – aktualnie jest to instalacja składająca się 5 kotłów WR – 10 opalanych miałem węglowym – prowadzi działania wielokierunkowe w zakresie efektywnego funkcjonowania Zakładu Ciepłowniczego.

Na dzień dzisiejszy na wzrost ceny ciepła, przy aktualnej instalacji, składa się:

  • koszt zakupu praw do emisji CO2 wzrósł tylko w ciągu ostatnich 3 lat z poziomu < 30 €/ T emisji (sierpień 2020) do blisko 100 € /T (sierpień 2022) – wzrost o 300% w ciągu ostatnich 5 lat i ponad 30% rok do roku
  • koszt zakupu miału węglowego wzrósł z poziomu 300 – 400 pln/T  do 1400 pln/T w poprzednim sezonie grzewczym (wzrost o prawie 400%)
  • rosnące ceny materiałów, paliw i usług
  • rosnące ceny płac

Planowana modernizacja radomszczańskiego Zakładu Ciepłowniczego to wprowadzenie przez PGK Sp. z o.o. tzw. MIKSU ENERGETYCZNEGO:

  • System 4 kotłów olejowo-gazowych o łącznej mocy 12 MW – brak opłat za emisje CO2
  • Kocioł biomasowy o mocy 14,9 MW – biomasa jest obecnie poza systemem ETS, więc brak opłat za emisje CO2
  • Elektrociepłownia opalana odpadami – Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów ze skojarzoną produkcją energii cieplnej i elektrycznej o mocy 10 MW – brak opłat za emisje CO2 w części lub całości