Czy w Radomsku będzie spalarnia odpadów?

Nie ! W Radomsku planowana jest budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) wykorzystująca paliwo RDF. Spalarnia odpadów to instalacja, której celem jest jedynie ograniczenie ilości składowanych odpadów. Z kolei celem ITPO jest produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze spalanych odpadów.

 

Co to jest paliwo RDF ?

Paliwo RDF to kaloryczna frakcja wydzielona z odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców, która nie nadaje się do recyklingu i których nie można składować.

 

Dlaczego spalarnia powstanie w centrum miasta, a nie na jego obrzeżach ?

Koszt wybudowania nowej elektrociepłowni byłby znacznie wyższy niż planowany dzisiaj koszt modernizacji istniejącego Zakładu Ciepłowniczego. Sam koszt budowy 1 km sieci to 3 mln zł !

 

Skąd będą pochodziły odpady spalane w Ciepłowni ?

Paliwo RDF przewidziane do spalenia w Elektrociepłowni PGK będzie pochodziło z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie.

 

Dlaczego Radomsko potrzebuje elektrociepłowni opalanej odpadami?

By zahamować wzrost cen za ciepło i odbiór odpadów. Posiadamy paliwo w postaci odebranych od mieszkańców odpadów, więc nie będziemy musieli go kupować (oczywiście wcześniej odpady zostaną odpowiednio przetworzone).

 

Czy przetworzone odpady mogą przyciągać gryzonie i powodować nieprzyjemne zapachy?

NIE! Paliwo alternatywne nie zawiera frakcji bio, która może być atrakcyjna dla zwierząt.

 

Gdzie będą składowane odpady ?

Paliwo elektrociepłowni nie będzie składowane przy zakładzie ciepłowniczym. Będzie dostarczane na bieżąco i trafiać do tzw. bufora, który pomieści zapas na 3-5 dni.

 

Czy taka instalacja opalana odpadami jest bezpieczna dla ludzi i środowiska?

TAK! ITPO podlegają znacznie ostrzejszym rygorom dotyczącym emitowanych substancji niż kotłownie opalane tradycyjnymi źródłami ciepła węglem lub biomasą.

 

Czy spaliny ze spalania odpadów są bardziej niebezpieczne niż te ze spalania węgla?

NIE! Wszystkie substancje, które znajdziemy w spalinach ze spalania odpadów znajdują się także w tych ze spalania węgla czy biomasy. W ITPO stosuje się dużo bardziej zaawansowane filtry, przez co koszt budowy samej instalacji jest znacznie wyższy, ale spaliny są znacznie czystsze. Tu obowiązują znacznie bardziej rygorystyczne normy. Emisja jest na podobnym poziomie, jak emisja ze spalania gazu ziemnego!

 

Czy opalana odpadami elektrociepłownia emituje więcej pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, które są przyczyną występowania SMOG-u?

NIE! Dopuszczalne prawem stężenie pyłu w spalinach ze spalania odpadów jest 3-10 razy niższe niż w przypadku elektrowni czy elektrociepłowni węglowych, nie mówiąc już o emisji pyłu z palenisk domowych.

 

Czy paliwo alternatywne stosowane w elektrociepłowni w Radomsku będzie zawierało kawałki opon samochodowych lub substancji niebezpiecznych?

NIE! Te składniki wykorzystywane są przy w przypadku paliwa zasilającego cementownie. Ponadto nasz zakład nie posiada pozwolenia na składowanie materiałów niebezpiecznych.