Paliwo RDF to kaloryczna frakcja wydzielona z odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców, która nie nadaje się do recyklingu i których nie można składować.
Odpady te powstają w wyniku przeprowadzenia procesu mechanicznego przetworzenia odpadów.
Po przejściu przez wszystkie maszyny i urządzenia frakcja kaloryczna zostaje poddana rozdrobnieniu i podsuszeniu w celu otrzymania paliwa RDF (surowca energetycznego).
100% paliwa powstaje w ZUOK w Płoszowie, dlatego RDF pozbawiony jest jakichkolwiek odpadów niebezpiecznych, ciekłych czy opon.
Paliwo RDF dla radomszczańskiej instalacji będzie sukcesywnie dostarczane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.