W dniu wczorajszym tj. 28 listopada odbyła się pierwsza, zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., studyjna wizyta w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Wizyta, jak wcześniej zapowiadali to prezydent Radomska Jarosław Ferenc oraz prezes Zarządu PGK Zbigniew Rybczyński, została zorganizowana w ramach prowadzonej przez Przedsiębiorstwo kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania Elektrociepłowni opalanych odpadami. To element konsultacji społecznych mających związek z planami zastąpienia w radomszczańskim Zakładzie Ciepłowniczym jednego z kotłów węglowych Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów.

Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć zapoznania się z zasadami i warunkami funkcjonowania tego typu instalacji wybrali się do Bydgoszczy, gdzie działa jedna z najstarszych i największych w Polsce tego typu instalacji. Stało się to także na wyraźne zaproszenie radomszczan przez rzecznika tamtejszego Zakładu ProNatura Sp. z o. o. Piotra Kurka, który skierował je podczas spotkania z ekspertami zorganizowanego przez PGK we wrześniu.
Czytaj dalej

Jak informuje Kurier Suwalski jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wybudowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Suwałkach.

Inwestorem jest suwalski PEC, a oddanie instalacji do użytku ma nastąpić w 2026 r. Maksymalna przepustowość suwalskiej instalacji szacowana jest na około 26 tys. ton odpadów rocznie. Ma ona bardzo zbliżone parametry do tej, której wybudowanie podlega obecnie w Radomsku konsultacjom społecznym. Czytaj dalej

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów ze wsparciem Narodowego Funduszu

Radomsko znalazło się w gronie miast, które mają szansę wybudowania nowoczesnej, bezpiecznej i stwarzającej szanse na obniżenie cen usług dostaw ciepła Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

Jeszcze kilkanaście tygodni temu wydawało się, że uboga pod kątem tego typu instalacji Polska (do tej pory w naszym kraju w przeciwieństwie do pozostałej części Europy, głownie zachodniej w znikomym stopniu do produkcji ciepła wykorzystywane są odpady) wzbogaci się o kolejne 39 instalacji. Tyle lokalizacji znalazło się na liście zakwalifikowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Czytaj dalej

Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami 26 września, uczestniczący w spotkaniu rzecznik prasowy ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy Pan Piotr Kurek zaprosił mieszkańców Radomska do zapoznania się i zobaczenia na własne oczy, jak działa Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów.

Postanowiliśmy skorzystać z tego zaproszenia, choć bydgoska instalacja jest instalacją trochę innego typu niż ta, którą planujemy uruchomić w Radomsku, gdyż oprócz paliwa alternatywnego (RDF, pre-RDF) spala ona pozostałe wytworzone przez mieszkańców odpady, czyli to wszystko co zostaje odebrane z kontenerów. Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozmowy z Jarosławem Rolińskim, dyrektorem Departamentu Ochrony Ziemi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z którym rozmawiał Artur Kowalczyk.

W rozmowie Pan dyrektor stawia wiele konkretnych tez dotyczących gospodarowania odpadami, zwłaszcza w kontekście wykorzystania ich „frakcji resztkowej” do produkcji energii.

To dla nas dziś w Radomsku szczególnie ważne zagadnienie, gdyż jak wiadomo Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ma w planach zastąpienie jednego z kotłów Instalacją Termicznego Przekształcania Odpadów.