• 30% niższe rachunki za miejskie ciepło
 • 15% niższe rachunki za odbiór odpadów
 • ograniczenie szkodliwych emisji, pyłów i związków chemicznych do środowiska w porównaniu do istniejącej kotłowni węglowej
 • brak pyłów i odorów oraz gryzoni i insektów
 • produkcja użytkowej energii cieplnej i elektrycznej
 • ograniczenie składowania odpadów, wydłużenie okresu eksploatacji funkcjonujących składowisk
 • bezpieczeństwo gwarantowane przez restrykcyjne normy czystości spalin, zastosowane rozwiązania oczyszczania spalin oraz ciągły monitoring
 • sprawdzona systematycznie doskonalona i unowocześniana technologia, stosowana powszechnie na świecie, ponad 500 instalacji w Europie !
 • znacznie mniejsze oddziaływania na środowisko niż podobnych obiektów opalanych węglem czy biomasą
 • rygorystyczne wymagania prawne dotyczące budowy, wyposażenia, warunków pracy, emisji, oddziaływania na środowisko
 • najnowsze publikacje naukowe zaprzeczają negatywnemu oddziaływaniu na ludzi i środowisko
 • kontrola poprzez ciągły monitoring