ITPOK to:

  • sprawdzona systematycznie doskonalona i unowocześniana technologia, stosowana powszechnie na świecie, ponad 500 instalacji w Europie
  • znacznie mniejsze oddziaływania na środowisko niż podobnych obiektów opalanych węglem czy biomasą
  • rygorystyczne wymagania prawne dotyczące budowy, wyposażenia, warunków pracy, emisji, oddziaływania na środowisko
  • najnowsze publikacje naukowe zaprzeczają negatywnemu oddziaływaniu na ludzi i środowisko
  • kontrola poprzez ciągły monitoring, kontrola społeczna