NA PYTANIA RADOMSZCZAN O ITPO ODPOWIEDZIELI EKSPERCI

We wtorek 26 września odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie mieszkańców z ekspertami dotyczące modernizacji Zakładu Ciepłowniczego w Radomsku. Szczegółowym tematem spotkania była będąca częścią modernizacji Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów – rozwiązanie bezpieczne, nowoczesne, ale z racji najwyższych standardów zabezpieczeń także bardzo kosztowna. 

To kolejne z serii spotkań związanych z przedstawionymi przez zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej podczas marcowej konferencji prasowej planami modernizacji Ciepłowni Miejskiej.

Minimalizacja składowania odpadów na wysypisku, niższe rachunki za miejskie ciepło i odbiór odpadów, ograniczenie szkodliwych emisji pyłów i związków chemicznych w porównaniu do istniejącej kotłowni węglowej to główne cele modernizacji miejskiej ciepłowni. Będzie to możliwe gdy miejska spółka zróżnicuje swój system kotłów w taki sposób by do produkcji ciepła wykorzystywać różne paliwa. Na ten cel PGK pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska promesy na dofinansowanie inwestycji, które będą składowymi nowego Miksu Energetycznego. Na samą budowę opalanej pochodzącym z odpadów odbieranych od mieszkańców paliwem RDF elektrociepłowni pozyskane środki to aż 150 mln zł. W niemal równej części składają się na nią bezzwrotna dotacja i pożyczka na preferencyjnych warunkach. A trzeba pamiętać, że oprócz zastąpienia jednego z obecnie eksploatowanych kotłów miałowych kotłem opalanym odpadami pozostałe także zostaną zastąpione kotłami opalanymi biomasą oraz systemem kotłów gazowo – olejowych o mniejszej mocy.

Część mieszkańców jest zaniepokojona planami budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, przez niektórych błędnie nazywanej spalarnią, dlatego Miasto Radomsko i PGK zorganizowały kolejne już spotkanie konsultacyjne. W sali widowiskowej MDK zgromadziło się kilkadziesiąt osób. Prezentacje i dyskusja trwały ponad 3 i pól godziny.

– Jesteśmy przed olbrzymią szansą pozyskania środków, które pozwolą zdywersyfikować źródła ciepła. Te projekty są bardzo dobrze przemyślane i przeanalizowane, a przede wszystkim bezpieczne – zapewniał prezes PGK Zbigniew Rybczyński.

 O istniejących już w Polsce i za granicą ITPO oraz konieczności ich budowania mówili zaproszeni eksperci: prof. dr hab. inż. Agnieszka Generowicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Mariusz Kosidło i Sławomir Pustelnik z SAVONA PROJECT Sp. z o.o., Rafał Woskowicz i Janusz Bauerek z Akademii Śląskiej, Piotr Kurek – rzecznik prasowy ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Z powodów osobistych nie pojawił się Paweł Głuszyński z Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Eksperci długo do ostatniego głosu odpowiadali na wątpliwości mieszkańców.

Nam zależy na tym, żeby Radomsko było stabilne pod względem ciepłowniczym i żeby źródła ciepła były zdywersyfikowane. Ale nic nie będzie budowane bez zgody mieszkańców. Chcemy rozmawiać z wszystkimi, którzy mają jeszcze wątpliwości. Zapraszam do Urzędu Miasta i PGK, gdzie przeszkoleni pracownicy mają wiedzę na temat instalacji i chętnie się nią podzielą – mówił prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

 Prezydent podkreślił także, jak ważny jest głos mieszkańców. Żałował jednocześnie, że mimo szerokiej reklamy konsultacji, nie było wysokiej frekwencji. Jednocześnie poinformował o możliwości zorganizowania wyjazdu do istniejących elektrociepłowni ITPO. Zainteresowani mogą się zgłaszać do Urzędu Miasta i PGK.

Zapis dźwiękowy spotkania dostępny jest pod linkiem.