W SUWAŁKACH OGŁASZAJĄ PRZETARG NA BUDOWĘ ITPO

Jak informuje Kurier Suwalski jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wybudowanie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Suwałkach.

Inwestorem jest suwalski PEC, a oddanie instalacji do użytku ma nastąpić w 2026 r. Maksymalna przepustowość suwalskiej instalacji szacowana jest na około 26 tys. ton odpadów rocznie. Ma ona bardzo zbliżone parametry do tej, której wybudowanie podlega obecnie w Radomsku konsultacjom społecznym. 

Szacuje się, że dzięki tej instalacji suwalski PEC spali o około 9 tysięcy ton węgla mniej. Wyemituje również mniej CO2 za które trzeba zapłacić. Wybudowanie Instalacji wg planów inwestora i władz miasta ma rozwiązać problem rosnących kosztów zagospodarowania odpadów oraz zatrzymać wzrost kosztów produkcji ciepła, a także zwiększyć pewność zasilania w ciepło i energię elektryczną. 

Suwałki to byłe miasto wojewódzkie, obecnie miasto na prawach powiatu, leżące w północno-wschodniej Polsce, zamieszkane przez niespełna 70 tys. mieszkańców. Miasto większe od Radomska, a plany na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców bardzo podobne.