DOFINANSOWANIE BUDOWY ITPO W RADOMSKU PEWNE. REALIZUJEMY KOLEJNE KROKI

Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów ze wsparciem Narodowego Funduszu

Radomsko znalazło się w gronie miast, które mają szansę wybudowania nowoczesnej, bezpiecznej i stwarzającej szanse na obniżenie cen usług dostaw ciepła Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów.

Jeszcze kilkanaście tygodni temu wydawało się, że uboga pod kątem tego typu instalacji Polska (do tej pory w naszym kraju w przeciwieństwie do pozostałej części Europy, głownie zachodniej w znikomym stopniu do produkcji ciepła wykorzystywane są odpady) wzbogaci się o kolejne 39 instalacji. Tyle lokalizacji znalazło się na liście zakwalifikowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ITPO obniży koszty życia mieszkańców

Do tej pory w Polsce funkcjonuje jedynie 9 takich Instalacji, podczas gdy w Europie jest ich 500. W połączeniu z dążeniem państw – członków Unii Europejskiej do dekarbonizacji i wprowadzenia Gospodarki Obiegu Zamkniętego zarząd naszego Przedsiębiorstwa obrał kierunek na wykorzystanie „wyprodukowanych” odpadów komunalnych do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Spalając paliwo alternatywne RDF powstałe z nienadających się do dalszego przetworzenia odpadów odebranych od mieszkańców uda się zaoszczędzić na wydatkach na zakup ciągle drożejącego opału oraz praw do emisji dwutlenku węgla.

To wraz z pozostałymi zmianami w naszej Ciepłowni pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania radomszczańskiego systemu ciepłowniczego i przełoży się na cenę dla odbiorców. Według naszych szacunków możliwe stanie się obniżenie ceny ciepła o 30 % (w stosunku do tej, która byłaby gdyby modernizacji nie było).

Radomsko z dużymi szansami na budowę ITPO, ale jesteśmy na początku drogi

Obecnie wiemy, że szanse na realizację inwestycji są duże w wypadku 12 lokalizacji. Informację o tym podał w dniu wczorajszym m. in. Portal Samorządowy. Radomsko jest wśród tej 12. Zgodnie z zapowiedzią prezesa Zbigniewa Rybczyńskiego podczas spotkania ekspertów z mieszkańcami Radomska w Miejskim Domu Kultury 26 września umowa z Funduszem na dofinansowanie inwestycji została podpisana w końcu października. Zgodnie z jej warunkami już dziś mamy zagwarantowane blisko 150 mln zł z NFOŚiGW, z czego  72 mln 138 tys. zł wypłacone będzie w formie dotacji, a 77 371 600 zł w formie pożyczki na preferencyjnych zasadach.

Choć to w naszej ocenie słuszny krok w kierunku modernizacji ciepłowni, to jednak tylko mały krok do realizacji inwestycji i do momentu jej rozpoczęcia prowadzone są przez nas konsultacje społeczne obejmujące spotkania z ekspertami oraz wyjazdy studyjne, jak pierwszy z nich, który odbędzie się 28 listopada. Podstawą do rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie przez Przedsiębiorstwo pozytywnej Decyzji Środowiskowej, o której uzyskanie się obecnie staramy. Jak zapowiedział podczas niedawnej Sesji Rady Miejskiej Prezydent Jarosław Ferenc, decydujący w sprawie budowy instalacji będzie głos samych mieszkańców.

Zatem samo podpisanie umowy o finansowanie jest bardzo ważne, bo stwarza możliwość jej powstania, o tyle jeszcze nie gwarantuje uruchomienia samej instalacji. Decyzja o podjęciu wysiłku jej wybudowania to nadal perspektywa najbliższego roku.