W dniu 30.08.2023 r. w Urzędzie Miasta Zarząd naszej Spółki wraz z prezydentem Radomska Jarosławem Ferencem spotkali się z radnymi Rady Miejskiej w Radomsku. W spotkaniu udział wziął profesor Politechniki Łódzkiej, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Grzegorz Wielgosiński – uznany ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami i termicznego przekształcania odpadów. Spotkanie było poświęcone planom modernizacji radomszczańskiej ciepłowni, obejmującą między innymi budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów – czyli wykorzystanie śmieci odbieranych od mieszkańców Radomska do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Do dyspozycji radnych byli także także inni pracownicy PGK bezpośrednio zaangażowani w projekt.

Czytaj dalej

W dniu 8.08.2023 r. w Urzędzie Miasta Radomska odbyło się spotkanie zorganizowane przez Pana Prezydenta Radomska Jarosława Ferencadotyczące planów modernizacji Zakładu Ciepłowniczego w Radomsku.

Podczas spotkania z mieszkańcami miasta Radomska Prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z Prezesem PGK Zbigniewem Rybczyńskim przedstawili mieszkańcom Radomska plany inwestycyjne miejskiej Ciepłowni, w tym dotyczące rozbudowy ciepłowni o kocioł na przetworzone odpady komunalne (RDF i preRDF).

Czytaj dalej

W dniu 27.03.2023 r. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez właściciela naszej Spółki – Miasto Radomsko, dotycząca planów rozwoju PGK Sp. z o.o. i jej kondycji finansowej.

Podczas konferencji Prezydent Radomska Jarosław Ferenc odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej i medialnej opinii jakoby Spółka znajdowała się w bardzo złej sytuacji finansowej oraz zarysował plan działań inwestycyjnych na najbliższe lata. O szczegółach poinformowali Prezes PGK Zbigniew Rybczyński i Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju Jacek Belka.

Czytaj dalej